Asystent rejestracji pojazdów

  • Krok 1
  • Krok 2
  • Krok 3
  • Krok 4
  • Krok 5
Krok 1 - Określenie celu rejestracji i pochodzenia pojazdu
Wybór opcji rejestracji
chcę zarejestrować pojazd na stałe
chcę zarejestrować pojazd czasowo
chcę zarejestrować pojazd czasowo warunkowo (w przypadku pojazdu sprowadzonego z kraju UE oraz braku potwierdzenia zapłaty akcyzy i/lub podatku VAT 25)
chcę wyrejestrować pojazd
chcę zgłosić sprzedaż pojazdu
chcę wymienić jeden z dokumentów rejestracyjnych pojazdu
Pojazd zarejestrowany na
osobę fizyczną
firmę